ឌួង ហ្សូរីដា ស្រក់ទឹកភ្នែកថ្ងៃធ្វើបុណ្យអោយឆ្កែក្រោយសត្វជាទីស្រឡាញ់រស់នៅជាមួយ ១៦ ឆ្នាំស្លាប់ (មានវីដេអូ)

ឌួង ហ្សូរីដា ជាតារាស្រីដែលចូលចិត្តផ្តល់ក្តីស្រឡាញ់ដល់ សត្វ សុនខដូចជាសមាជិកគ្រួសាររបស់នាង។ ថ្មីៗនេះពិធីការិនីរូបនេះ បានបង្ហាញអារម្មណ៍ស្រណោះ និង ស្រក់ទឹកភ្នែកក្រោយពីសត្វជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនបានស្លាប់ដោយសារជំងឺ ។ជាមួយនឹងការសម្រក់ទឹកភ្នែក ដោយក្ដីស្រណោះដល់សត្វជាទីស្រឡាញ់ដែលបានឃ្លាតឆ្ងាយនោះ ឌួង ហ្សូរីដា ក៏បានរៀបចំពិធីបុណ្យឱ្យសត្វសុនខរបស់នាងដោយមានការនិមន្តព្រះសង្ឈសូត្រធម៌ តាមព្រះពុទ្ធសាសនាផងដែរ។

យ៉ាងណាមិញ ជាតារាស្រីដែលចូលចិត្តផ្តល់ក្តីស្រឡាញ់ដល់ សត្វ សុនខដូចជា សមាជិកគ្រួសាររបស់នាង។ ថ្មីៗនេះពិធីការិនីរូបនេះ បានបង្ហាញអារម្មណ៍ស្រណោះ និង ស្រក់ទឹកភ្នែក ក្រោ យពីសត្វជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនបានស្លា ប់ដោយសារជំងឺ ។ ក្នុងនោះផងដែលកញ្ញា បានធ្វើបុណ្យអញ្ជើញព្រះ សង្ឃសូត្រមន្ត និងធ្វើចេត្រតី អោយទៀតផង សូមបញ្ចាក់ផងដែរថា សត្វសុនខ របស់កញ្ញា មានអាយុ១៦ឆ្នំាហើយ ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *