ខាងប្រុស កម្មង់ឡេកន្លះគីឡូ អូសឡាក្លាជាសង្សារនឹងគ្នា តែមិនបានប៉ុន្មានរហូតបាន………….

ពេលខ្លះ​មនុស្សពីរនាក់មិនដែលស្គាល់គ្នាសោះ​ បែរជាអាចក្លាយជាប្តីប្រពន្ធ​ និងអាចរស់នៅជាមួយគ្នាដ៏ចាស់សក់ស្កូវផងដែរ​ តែគូស្នេហ៍មួយគូនេះវិញ​ ពិតជាមាននិស្ស័ជាមួយគ្នាណាស់ ទើបបានជាបណ្តាលឲ្យមកជួបគ្នា​ ទាំងដែលពីមុនអ្នកទាំង២ ជាអតិថិជន និងអ្នកលក់ ​តែ​ប៉ុណ្ណោះ​ ដែលខាងស្រីជា​​អ្នកលក់​ឡេ ចំណែក​ឯ​ខាងប្រុស​ក៏បាន​ព្យាយាម​ទិញផលិតខាងស្រីរហូតមាន​ទំនាក់ទំនង​ល្អ​ជាមួយ​គ្នា​ នឹងឈានដល់ថ្ងៃរៀបការដូចពេលនេះ។ជាក់ស្តែង បេីយោងតាម​រយៈ​គណនី​ហ្វេសប៊ុក​របស់​កូន​ក្រមុំ​ដែលមាន​ឈ្មោះ​ «ហុឺលីន»​ បាន​រៀប​រាប់​ឲ្យ​ដឹង​ថា​៖

«ដេាយសារឡេកន្លះគីឡូ ទេីបមានថៃ្ងនេះ រយៈពេលជិតមួយ​ឆ្នាំហេីយដែលពួកយេីងបានស្រលាញ់គា្ន ពីដំបូងដេីមពីអ្នក កម្មង់ឡេកា្លយជាសង្សារនឹងគា្ន កម្មង់ឡេកន្លះគីឡូ ញ៉ែយកឯងធេី្វប្រព​ន្ធហ្មង សហាវកប់អាបុិនេះ ដំបូងទាក់ទងធម្មតាៗទេក្នុងចិត្ដគិតថាគ្រាន់តែមេីលចិត្ដគាត់លេងៗទេ មិនបានតាំងចិត្ដថាស្រលាញ់គាត់ភា្លមៗនោះទេ ប៉ុន្តែគាត់ស្រលាញ់ខ្ញុំគិតចង់បានខ្ញុំជាគូអនាគត់តាំងពីថៃ្ងដំបូងដែលគាត់បានមកយកឡេពីខ្ញុំ​ម្ល៉េសក្នុងនោះដែរ

បនា្ទប់មកក៏ទាក់ទងគា្នមិនទាន់បានមួយខែផង គាត់ក៏ចាប់ផេី្ដមនាំខ្ញុំទៅជួបនឹងប៉ាម៉ាក់របស់គាត់ អូយអារម្មណ៏ភ័យបុកពោះដូចមិននឹកសា្មនថាលឿនដល់ថា្នក់នឹងសោះ​ គាត់បាននិយាយថាការស្រលាញ់ពិតប្រាដក​ និងច្បាស់លាស់រឿងអី្វត្រូវខា្លចរឿងអី្វត្រូវលាក់ នេះបានហៅថាកី្ដស្រលាញ់ពិតប្រាដក ដេាយទងេី្វនឹងការស្រលាញ់ ការយកចិត្ដទុក្ខដាក់ ការស្មោះត្រង់ ការមេីលថែ ការផ្ដល់តំលៃ អំពេីល្អរបស់គាត់បានធេី្វអេាយខ្ញុំដឹងថា

យ៉ាងណាមិញ នៅថៃ្ងខាងមុខខ្ញុំអាច​ផ្ញេីវាសនាទៅលេីបុរសម្នាក់នេះបាន គាត់ជាបុរសម្នាក់ទ្រាំលំបាក ទ្រាំហត់នឿយ ទ្រាំតស៊ូនៅកែ្បរខ្លួនខ្ញុំជានិច្ចរាល់ពេលដែលខ្ញុំមានបញា្ហ រាល់ពេលដែលខ្ញុំពិបាកចិត្ដ គាត់តែងតែលេីកទឹកចិត្ដខ្ញុំគ្រប់ពេល​ អី្វដែលសំខាន់គាត់មិនទុក្ខនារីមា្មក់នេះចេាលអេាយនៅម្នាក់ងឯដាច់ខាត បេីរឿងឈ្លោះគា្នវិញគាត់មិនដែលចង់ឈ្នះឡេីយ គាត់មិន

ខុសក៏គាត់នៅតែសុំទេាសព្រោះ​គាត់តែងតែប្រកាន់ខ្ជាប់ពាក្យមួយថាបងត្រូវតែជាទឹកជានិច្ច ហេីយខ្ញុំបានសួរទៅគាត់ថាមេ្ដចបានបងជាទឹក បនា្ទប់គាត់បាននិយាយថាបងជាទឹកចាំស្រោច ព្រាះអីអូនឯងជាភេី្លងហ្នឹង អូយ ចឹងផង ពេលវេលាបានធេី្វខ្ញុំយល់ច្បាស់ពីការស្រលាញ់ពិតប្រាដកមួយ អរគុណគាត់ខ្លាំងណាស់ដែលព្រមមេីលថែនារីម្នាក់នេះ ហេីយអរគុណពេលវេលា

ដែលអេាយអូនចូលទៅនៅក្នុងបេះដូងបងនឹងជីវិតរបស់បង អី្វដែលពិសេសបញ្ចប់ឈ្មោះសង្សារបែ្រកា្លយជាគូដណឹ្ដង អី្វដែលពិសេសធំនោះគឺម៉ាក់ប៉ាទាំងសងខាងពេញចិត្ដដេាយកី្ដស្រលាញ់ផ្ដល់មកអេាយកូនៗ អរគុណប៉ាម៉ាក់ដែលអេាយកូនមានថៃ្ងនេះ អរគុណបងដែលព្រមបន្ដកាន់ដៃជាមួយអូនរហូតដល់ថៃ្ងចុងក្រោយនៃជីវិត អ្នកណាថាសេ្មហាតាម​ហ្វេសប៊ុក​រឿងអី្វមិនបានគា្ន គិតខុសហេីយអេាយតែមានភាពស្មោះត្រង់តាំងចិត្ដយល់ពីកី្ដស្រលាញ់នឹងមានថៃ្ងហ្នឹងហេីយ អ្នកទិញឡេបែ្រកា្លយជាបី្ដប្រពន្ធ​»។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *