ខាត់ សុឃីម ដាច់ចិត្តទម្លាយរឿងក្នុងចិត្ត រឿងចាញ់បោកឧកញ៉ាម្នាក់ អស់លុយរាប់ម៉ឺនដុល្លារ (មានវីដេអូ)

កាលពីពេលថ្មីៗនេះ អ្នកនាង ខាត់ សុឃីម ដែលគេស្គាល់ថាជាតារាពហុជំនាញ ដាច់ចិត្ត​ទម្លាយរឿង នាងចាញ់បោកឧកញ៉ាម្នាក់ អស់លុយ៧៩ម៉ឺនដុល្លារឯណោះ ត្រឹមរយៈពេល១ឆ្នាំ នេះបើតាមកិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយលោកអ៊ឹម ជីវ៉ា ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
អ្នកនាង ខាត់ សុឃីម បានបញ្ជាក់ដំណើរដើមទង ដែលធ្វើឲ្យអ្នក​នាងចាញ់បោកគេអស់លុយរហូតដល់ទៅជិត១ លានដុល្លារ កើតចេញពីទំនុកចិត្តដោយគិតថាគេស្មោះ។ នេះជាបទពិសោធន៍សម្រាប់អ្នកនាង ក៏ដូចជាមេរៀន​ថ្ងៃក្រោយ​កុំ​ជឿទុកចិត្ត​គេ​លឿនពេក។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
អ្នកនាង ខាត់ សុឃីម បន្ថែមថា នេះក៏កើតចេញពីការលោភលន់ក៏បានដែរ ដោយរឿងរកស៊ីចងការប្រាក់ ដោយមួយម៉ឺនដុល្លារ បានការប្រាក់២ពាន់ដុល្លារ ពេលខ្លះអ្នកអ្នកនាងចេញមុខធានា ខណ:ដែលការទុកចិត្តគេក៏មានច្រើន។ ហេតុដូចនេះគ្មានអ្វីក្រៅពីការខិតខំប្រឹងប្រែង ដែលកើតចេញពីកម្លាំងញើសឈាម​ខ្លួន​ឯងឡើយ​។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
តារាស្រីអ្នកនាង ខាត់ សុឃីម បានបន្តថា រហូតមកទល់ពេលនេះលុយដែលចាញ់​បោកគេជិត១ លានដុល្លារ មិនអាចទារយកមកវិញបានទេ។ ដូច្នេះអ្នកនាងគិតលែងចង់បានលុយនឹងទៀតហើយ ហើយក៏ឈប់គិតដល់រឿងនេះដែរពោលគឺរំសាយចិត្តតែម្តង៕ សូមទស្សនាវីដេអូលម្អិតខាងក្រោម៖

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *