អេដ វីន សម្រេចចិត្តសាងផ្នួស និងបន្ទាប់ពីជួបរឿងមិនល្អផ្ទួនៗគ្នា…

កាលពីកន្លងទៅ តារាសម្តែងប្រុសលោក អេដ វីន ខណៈខ្លួនកំពុងតែជាប់ក្នុងពន្ធនាគារនៅឡើយ បែរជាជួបទុក្ខធំដោយអ្នកម្តាយជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅហើយ ដោយរោគមហារីករ៉ាំរ៉ៃអស់ពេលជាងពីរទៅបីឆ្នាំហើយ ខណៈគូស្នេហ៍របស់ខ្លួនកំពុងតែសាងស្នេហ៍ជាមួយនឹងបុរសម្នាក់ទៀត ជាហេតុធ្វើឲ្យមហាជនហាក់មានក្ដីអាណិតអាសូរ ជាខ្លាំង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
ដោយឡែកកាលពីពេលថ្មីៗនេះ លោកត្រូវបានដោះលែងឲ្យសេរីភាពវិញហើយ ក្នុងនោះតារាសម្តែងប្រុសរូបស្រស់សង្ហា លោក អេដវីន បានសម្រេចចិត្តសាងផ្នួសបួសជាព្រះសង្ឃហើយ បន្ទាប់ពីជួបរឿងរ៉ាវជីវិតដែលនឹកស្មានមិនដល់ផ្ទួនៗគ្នា នេះបើតាម រូបថតជាច្រើនសន្លឹកស្តីអំពីការសាងផ្នួសនេះ ត្រូវបានបញ្ចេញកាលពីថ្មីៗនេះ នៅលើបណ្តាញសង្គម ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *