ទីបំផុត កក្កដា សោភ័ណ្ឌ ដាច់ចិត្តទម្លាយ រូបប្តី ធ្វើអោយផ្អើលអ្នកគាំទ្រ(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រិយមិត្តច្បាស់ជាជ្រាបើហ កក្កដា សោភ័ណ្ឌ គឺជាតារាហ្វេសប៊ុកម្នាក់ ក៏មានឈ្មោះល្បីមិនធម្មតានោះទេ ពោលគឺផ្ទុះល្បី ក្រោយផ្ទុះមហាជននាំគ្នារិះគន់ តាមរយៈការបញ្ចេញឥរិយាបទដ៏មិនសមទំនងផ្សេងៗ កាលពីអន្ទិតរូបនេះនៅជាព្រះសង្ឃ ព្រោះតែ រូបគេមានអត្តចរិកជាមនុស្សស្រី។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែក នាថ្ងៃទី ១៣ ខែតុលា​ ឆ្នាំ២០២១ នេះដែរ បានដាច់ទម្លាយរូបបុរសម្នាក់ដែលលោកថាជាប្តីជារឿយៗមក។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ងាយមកមើលគណនីហ្វេសប៊ុករបស់បុរស់ដែល កក្កដា សោភ័ណ្ឌ ថាជាប្តីនោះ លោកបានទទួលស្គាល់ថាកក្កដា សោភ័ណ្ឌ ពិតជាប្រពន្ធរបស់លោកមែន ។តាមការបញ្ជាក់ក្នុងវីដេអូខលពេលលោកទៅកាត់សក់ក្នុងហាងមួយកន្លែង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
ក្រោយពីបង្ហោះរូបនេះហើយគាំតាមដានរបស់ កក្កដា សោភ័ណ្ឌ ពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំង។

តោះប្រិយមិត្តចង់ជ្រាបច្បាស់សូមទស្សនារូបភាព និងវីដេអូដូចខងក្រោម ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *