សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនតូចដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើខុសឆ្គង សូមមេត្តាបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នូវសកម្មភាពបរបា ញ់សត្វស្លាបដែលជាសត្វកម្រ

សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនតូចដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើខុសឆ្គងខាងក្រោមនេះ សូមមេត្តាបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នូវសកម្មភាពបរបា ញ់សត្វស្លាបដែលជាសត្វកម្រ ហើយក្រសួងបរិស្ថានកំពុងយកចិត្តទុកដាក់អភិរក្សសត្វនេះ ការបរបាញ់សត្វស្លាបទាំងអស់នេះគឺជាការបំផ្លាញខ្លួនឯង និងប្រឈមមុខចំពោះមុខច្បាប់។

សូមបងប្អូនមេត្តាចូលរួមចំណែក ការពារនិងអភិរក្សសត្វស្លាបទាំងអស់នេះ ដើម្បីទុកជាមរតកដល់កូនចៅជំនាន់ក្រោយនិងរួមចំណែកលើកកម្ពស់វិស័យបរិស្ថាន និងទេសចរណ៍របស់យើង។

សូមសមត្ថកិច្ចជំនាញពាក់ព័ន្ធធ្វើការស្រាវជ្រាវរកមុខសញ្ញានិងអនុវត្តតាមនីតិវិធីច្បាប់។

Credit: ចាន់ដែន ស៊ូៗ

Author: Thmeynews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *