បុរសជាំមុខដែលស៊ូមិនតដៃប្រពន្ធ ទោះប្រពន្ធទះឡើងជាំពេញមុខ បានចេញវីដេអូនិយាយមូលហេតុដែលប្រពន្ធវ៉ៃ (មានវីដេអូ)

រឿងរ៉ាវជាច្រើនបានកើតឡើងក្នុងបណ្តាញសង្គមជាពិសេសចំពោះគូស្នេហ៍ ក៏ដូចជាប្តីប្រពន្ធ ក្នុងនោះមានករណីច្រើនដូចជាប្រច័ណ្ឌ ករណីដណ្តឹងមិនបាន ។

ដោយឡែកតាមគណនីហ្វេសបុកមួយឈ្មោះ« Bong Phorn» បានបង្ហោះសារប្លែក និងផ្ទុយថា: យេីងខុសប្រពន្ធវៃនៅអោយស្ងៀម☹️ទោះយេីងត្រូវក៏ដោយក៏កុំវា យមនុស្សស្រីអន់ ណាស់បេីខឹងដេីរចេញទៅចប់ ប្រពន្ធខឹងវា យហេីយស្អែកឡេីងគេស្អំអោយវិញទេ😆

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទ្រាំជាំមុខតិចតួចប្រសេីជាងដេកគុក 🥴4កំប្លៀងជាំមុខគេថាវៃស្រលាញ់ 😩ហេងស៊យ5ថ្នេគេថាកា ប់អាណិត😆 អត់ហ៊ានទុកសក់វែងខ្លាចគេបោច ឡូវអត់សក់បោច ទះយក ទះយកម៉ង☹️🥴 ធ្វេីជាមនុស្សប្រុសដេីមទ្រូង5ហត្ថដាច់ខាតមិនវៃស្រី ទុកអោយស្រីវៃវិញ 😩😩🥴🥴។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយនៅយប់នេះ គណនីហ្វេសបុកមួយឈ្មោះ Bong Phorn បាន Live វីដេអូនិយាយពីរឿងដែលស៊ូខាំមាត់សង្កត់ចិត្តមិនតដៃប្រពន្ធ ដោយលោកបានលើកឡើងថា បើប្រពន្ធខឹង មិនបាច់សួរថាខាងណាខុស ខាងណាត្រូវទេ យើងជាប្តីទទួលខុសទៅ ហើយបើខឹងត្រឹមដើរចេញ ឬទៅបញ្ចេញកំហឹងនៅកន្លែងផ្សេង ហើយដាច់កុំលើកដៃវា យប្រពន្ធអោយសោះ ព្រោះយើងនឹងបាត់បង់តម្លៃ សុខចិត្តយកឈ្នះដោយការទន់ភ្លន់វិញល្អជាង៕

Author: love khmer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *