ថុល សុភិទិ ស្រឡាញ់ស្នាមសាក់ដល់បែបនេះ តែមុខទាក់ទាញមិនធម្មតា…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បេក្ខជន ថុល សុភិទិ ដែលកំពុងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងបំផុតនាពេលថ្មីៗនេះ ក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងលំដាប់ពិភពលោក ក្នុងការប្រកួត Cambodian Idol រដូលកាលទី៤នេះ តាំងពីថ្ងៃបង្ហាញមុខដំបូង ជាមួយទឹកដមសំនៀងពិរោះរណ្តំ អាចបកស្រាយគ្រប់ប្រភេទចម្រៀងហើយនោះ រូបលោកក៏ត្រូវគេឯងសរសើរមិនផុតមាត់
រឿងមុខមាត់សុភាពរាបសា សង្ហា ញញឹមរាយមន្តស្នេហ៍នេះតែម្តង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាងណាមិញ ឃើញសុភាពញឹមៗដូច្នេះមែន
តែបេក្ខជន សុភិទិ ជាបុរសចូលចិត្តស្នាមសាក់ ធ្លាប់តែឃើញពាក់អាវដៃវែងបិទជិតៗ ដល់ពេលពាក់អាវដៃខ្លី
ទើបឃើញ ស្នាមសាក់ក៏មិនធម្មតាប៉ុន្មានដែរ សាក់រកសាច់ទំនេរលើដៃមិនឃើញ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មិនត្រឹមតែមាននៅលើដៃប៉ុណ្ណោះទេ
សូម្បីតែដើមទ្រូងក៏មានដែរ ប៉ុន្តែ ស្នាមសាក់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ក្លាយជាសិល្បៈនៃការតុបតែងខ្លួនឲ្យកាន់តែចាប់អារម្មណ៍
មិនមែនដូចជំនាន់មុន នាំគ្នាល្បីអ្នកមានស្នាមសាក់មិនល្អនោះឡើយ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply

Your email address will not be published.