ខ្ញុង និង នាយកៃ ដ ចេញពីពេទ្យ ប្រកាសលក់ឡានបន្ទាន់ យកលុយវះកាត់សាច់ដុះនៅលើ….(មានវីដេអូ)

អ្នកលេងបណ្តាញសង្គមនាំគ្នា ផ្ទុះការភ្ញាក់ផ្អើល ក្រោយក្នុងការLiveរបស់តារាកំប្លែង នាងខ្ញុង ជាមួយស្វាមីលក់ដូរផលិតផលសុខៗ ស្រាប់តែលោក កៃដរ ក៏ចាប់ផ្តើមវៀចមាត់ ដំបូងភរិយាស្មានតែសម្តែង លុះដល់ពេលទប់លំនឹងលែងជាប់ដួលទៅក្រោម ទើបដឹងថាមានបញ្ហាសុខភាព ឆោឡោពេញផ្ទះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាងណាមិញ ភ្លាមៗនោះធ្វើឲ្យ អ្នកតាមដានការLiveនាំគ្នា ព្រួយបារម្ភពីសុខទុក្ខរបស់លោក កៃដរ ជាខ្លាំង ព្រោះឃើញដូចស្រស់ៗពេក រហូតមានបងប្អូនមួយចំនួន ស្មានតែជាការសម្តែងថែមទៀតផង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្វាមីតារាកំប្លែង នាងខ្ញុង បានធូរស្បើយច្រើនហើយ ដែលអាការៈបាត់ការចងចាំរបស់ខ្លួនមុននេះបន្តិច បានធូរស្រាលហើយ ដោយពិនិត្យរកឃើញដោយសារតែ ការឡើងសម្ពាធឈាម កង្វះជាតិស្ករ និងកង្វះកាល់ស្យូម ក្នុងនោះ នាងខ្ញុង ក៏បានបង្ហើបថា ពេលនេះចេញពីបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់ហើយ តែត្រូវរងចាំការស្កេនខួរក្បាលម្តងទៀត៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅក្នុងការ Live កាលពីល្ងាចថ្ងៃទី ១២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ នេះ អ្នកនាង ខ្ញុង និង នាយកៃដ បង្ហាញស្ថានភាពជំងឺ និង ប្រកាសលក់ឡាន​បន្ទាន់ ព្រោះត្រូវវះកាត់ ដោយសារតែ… ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនាវីដេអូដូចខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply

Your email address will not be published.