ម្តាយមើលចៅតាំងពីកើត!អ្នកនាង ដេត ម៉ាលីណា អាណិត​ម្ដាយ​ ជាប់បណ្តឹង នៅតុលាការ ព្រោះតែអតីតស្វាមី…(មានវីដេអូ)

រយៈពេលជិត២ឆ្នាំទៅហើយ អ្នកនាង ដេត ម៉ាលីណា និងលោក ឌួង ឆាយ បានលែងលះគ្នា នៅតែបន្តមានបញ្ហាជាមួយគ្នាឥតចប់ ផុតពីរឿងមួយចូលរឿងមួយនេះ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ថ្មីៗកន្លងទៅនេះ លោក ឌួង ឆាយ បានយកកូន២នាក់ទៅលេង ហើយរកឃើញថា កូនច្បងរ,,ងការធ្វើបា,,បពីអតីតម្ដាយក្មេកនោះ លោកឌួង ឆាយ ក៏បានរក្សាទុកកូនទាំង២រូបឲ្យនៅជាមួយខ្លួន និងបានប្ដឹ,,ងទៅកាន់អតីតម្ដាយក្មេករបស់ខ្លួន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទោះយ៉ាងណា ជុំវិញរឿងធ្វើបា,,បនេះ អ្នកនាង ដេត ម៉ាលីណា បានបដិសេសជំនួសម្ដាយខ្លួន និងបានទម្លាយរឿងរ៉ាវក្នុងចិត្តគ្មានសល់ នៅយប់ថ្ងៃទី២៤ ខែសីហា ថា «ពេលនេះ​អារម្មណ៍​ខ្ញុំ​ពិតជា​អាណិត​ម៉ាក់​ខ្ញុំ​ណាស់​អាយុ​64​ឆ្នាំ​ហើយ​គាត់​មក​ត្រូវ​ប្រឈមមុខ​រឿងឡើ​ង​តុលាការ​បែបនេះ​ទេ ហើយណាមួយ​គាត់​ចាស់​ហើយមានការ​ភិតភ័យ​ណាស់ ថ្ងៃនេះ​ខ្ញុំ​ជូន​ម៉ាក់​ខ្ញុំ​មក​តុលាការ​ដោយសារ​ការ​ប្ដឹ,,ង​ចោទ​ម៉ាក់​ខ្ញុំ​ត្រូវជា​យាយ​វៃ​ចៅ​បង្កើត​គឺ​កូនប្រុស​ខ្ញុំ​ទី​1​គឺ​ឌុប​ដែល​អាយុ​13​ឆ្នាំ​ មាន​ជំងឺ​ខួរក្បាល មិន​ប្រក្រតី​ដូច​ក្មេង​ធម្មតា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាំងពី​កូន​ខ្ញុំ​កើត​មកដល់​ឥឡូវ​អស់​រយៈពេល​13​ឆ្នាំ​ហើយ​គឺ​មានតែ​ម៉ាក់​ខ្ញុំ​ និង​ហើយ​ដែល​បាន​ជួយ​មើល​កូន​ខ្ញុំ ទើប​ខ្ញុំ​អាចមាន​ពេលធ្វើការងារ​បាន គាត់​ពិតជា​ហត់​ណាស់​មើល​ក្មេង​តាំងពីកើត​ង៉ា​មក​រហូតដល់​6​ឆ្នាំ ហើយ​ទម្រាំ​គាត់​ឈឺ​តាំងពី​អាយុ​6​ឆ្នាំ ដល់​ឥលូវ​13​ឆ្នាំ​វា​រឹតតែ​ពិបាក​សម្រាប់​ម៉ាក់​ខ្ញុំ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជួយ​មើល​ចៅ​ដោយសារ​ក្ដី​ស្រលាញ់​របស់​យាយ​ហត់ និង​អត់ងងុយ​រាល់​យប់ ពិបាក​បែប​ម៉េច និង​គ្មាន​ពេលវេលា​សម្រាប់​ខ្លួនឯង ព្រោះ​ការ​មើល​ក្មេង​មាន​ជំងឺ​គឺ​គាត់​ត្រូវ​មាន​អ្នក​នៅ​ជិត​គាត់​24​ម៉ោង​ដើរ​ឈរ​អង្គុយ​ងូតទឹក​ញុំា​បាយ​គឺ​មិន​អាចធ្វើខ្លួនឯង​បានទេ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយ​រាល់​ពេលយប់​គាត់​មិន​ដូច​ក្មេង​ធម្មតា​អត់​គេង​ទេ ងើបម​ក​ទារ​របស់​ញុំា​ទាំងយប់​យាយ​ញុំា​នេះ​ញុំា​នោះ​ចង់អោយមាន​មនុស្ស​កំដរ​គាត់ ក៏​នៅតែ​មើល​ចៅ​បាន​យ៉ាង​ល្អ មិនដែល​គិតថា ​ហត់​រអ៊ូ​ទេ​មានតែ​អាណិត​ស្រលាញ់​ចៅ​ឌុប​លើស​គេ​មកពី​ឌុប​មិន​មាន​សំណាង​មាន​សុខ​ភាព​ល្អ​ដូច​ចៅ​ផ្សេង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខ្លោចចិត្ត​ណាស់​ហេតុ​អី​បាន​ប្ដឹ,,ង​ចោទ​ម៉ាក់​ខ្ញុំ កូន​សូមទោស​ដែល​នាំ​ទុក្ខ​ដល់​ម៉ា​ក់ទៀត​ មើល​កូន​អោយ​ខ្ញុំ​ហើយ​មិនទាន់បាន​សងគុណ​ម៉ាក់​ផង​បែរជា​អោយ​ម៉ាក់​មានរឿង​ដោយសារ​ខ្ញុំ​ទៀត ចង់​និយាយថា​ ម៉ាក់​គឺជា​ម៉ាក់​ដែល​ល្អ​បំផុត​ និង​ជា​យាយ​ដែល​ល្អ​លះបង់​ពេលវេលា​ជួយ​មើល​ចៅ​ទាំងបី​បាន​យ៉ាង​ល្អ​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គ្មាន​ប្រវត្តិ​យាយ​បង្កើត​វៃ​ចៅ​ទេ​កុំ​ថា​ប្រើ​ពាក្យ​មិនល្អ​ក៏​មិនដែល​ផង​ចៅ​ខុស​អី​និយាយ​ពន្យល់​ដោយ​ពាក្យ​ល្អ​ព្រោះ​ម៉ាក់​ធ្លាប់​ធ្វើ​គ្រូបង្រៀន និង​សំខាន់​គឺ​មិន​ចេះ​សំដែង​ គឺ​ការ​ស្រលាញ់​ពិត​ប្រាកដ​ យាយ​បង្កើត​ ខ្ញុំ​សង្ឃឹម​អំ,,ណាច​ច្បា,,ប់​រក​យុត្តិធម៌​សម្រាប់​ម៉ាក់​ខ្ញុំ​​ អារម្មណ៍​ម្ដាយ​និង​យាយ​បែក​កូន​ពីរ​នាក់​អស់​រយៈពេល 59 ថ្ងៃ​យូរ​ណាស់​ពិបាកចិត្ត​ណាស់​ និង​មិនដឹង​ពេលណា​បាន​ជួប​កូន​វិញ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ខ្ញុំ​ខំ​សំដែង​ធ្វើ​រឹងមាំ​ធម្មតា​ឡាយ​លក់​ធម្មតា អ្នក​ធ្វើម្ដាយ​គេ​គឺ​យល់​អារម្មណ៍​នេះ​ថា​វា​ឈឺចាប់​ប៉ុនណា​សូម្បីតែ​សំឡេង​ ក៏​មិនដឹង​និយាយ​ជាមួយ​កូន​តាម​ណា​កុំ​ថា ​ជួប​មុខ​កូន​ខ្ញុំ​​​ ខ្ញុំ​សូមបញ្ជាក់ថា ​ការ​រក្សា​កូន​ទាំងពីរ រហូតមកដល់​ពេល​បច្ចុប្បន្ន​នេះ​អស់​រយៈពេល​59 ថ្ងៃ ជា​សកម្មភាព​នៃ​ការ​មិន​គោរព​តាម​ដីកា​សម្រេច ហើយ​ចុងក្រោយ​នាង​ខ្ញុំ​មានតែ​ម្រាមដៃ​ដប់​ទេ​​​ ​ដែល​ពឹង​ទៅ​លើ​ប្រព័ន្ធ​ផ្លូវច្បា,,ប់​នឹង​ជួយ​រក​យុត្តិធម៌​អោយ​ខ្ញុំ​អោយ​បាន​ឆាប់ៗ»៕

Leave a Reply

Your email address will not be published.