ស្រីស្រស់ ចូលចិត្តទះ កន្លែងសំខាន់ តាមទីTikTok ត្រូវស..ម..ត្ថកិ..ច្ចហៅសួរនាំ ចុងក្រោយនាងថា…(មានវីដេអូ)

ថ្មីៗនេះ មានការចាប់អារម្មខ្លាំង ទៅលើនារីរូបស្រស់ លេង TikTok មិនខ្វ..ល់រឿ..ង.ប..ង្ហា..ញកេ..រ្តិ៍ខ្មា…ស់​ មិនខ្វ..ល់ពីការរិះ..គ..ន់​ ..ឥឡូវនេះត្រូវបានសម..ត្ថ..កិច្ចហៅចូលប៉ុ..ស្តិ៍..ប៉ូ..លិ..ស ពេលនេះស..ម..ត្ថកិច្ចបានហៅយកអ..ប់រំណែ..នាំ..។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើយោងតាមកិច្ចសន្យា ធ្វើចំពោះមុខសមត្ថកិច្ច នារីរូបនេះមាន ឈ្មោះ ជុក ម៉ារីយុំ ហៅ លីតា អាយុ១៩ ឆ្នាំ មានស្រុកកំណើតរស់នៅភូមិសារ ឃុំក្បាលត្រាច ស្រុកក្រគរ ខេត្តពោធិ៍សាត់ ។ បច្ចុប្បន្នរស់នៅភូមិត្រពាំងឈូក ឃុំព្រះស្រែ ស្រុកឧដុង្គ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ មានមុខរបរ ជាអ្នករត់តុ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅក្នុងកិច្ចសន្យា នារីរូបនេះបានសរសេរថា,

ទី១-ចាប់ពីធ្វើកិច្ចសន្យានេះតទៅ នាងខ្ញុំឈប់បង្ហោះរូបអាសអាភាស ទៅលើបណ្តាញសង្គម តិក តុក និងបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុក ឈ្មោះ តិក តុក ម៉ាក់ តា ដែលបានបង្ហោះរួចមក ខ្ញុំនិងលុបចោលនូវរូប អាសអាភាសទាំងអស់ ដែលបានបង្ហោះរួចមក ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទី២-ពេលធ្វើកិច្ចសន្យានេះរួច និងត្រឡប់ទៅកន្លែងធ្វើការវិញ នាងខ្ញុំឈប់ធ្វើអំពើណា ដែលសង្គម ស្អប់ខ្ពើម ទៀតហើយ និងឈប់ស្លៀកលិចលើ លិចក្រោម ចាប់ពីថ្ងៃធ្វើកិច្ចសន្យានេះតទៅ បើនាងខ្ញុំមិនគោរពតាមកិច្ចសន្យា នោះទេ នាងខ្ញុំនិងទទួលខុសត្រូវ ចំពោះមុខច្បាប់ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
សូមទស្សនាវីដេអូដូចខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply

Your email address will not be published.