បែកគ្នាជិត១ឆ្នាំ!អតីត​ស្វាមី​របស់​ Tynin បង្ហាញ​មុខ​គូស្នេហ៍ រៀបរាប់រឿងក្នុងចិត្ត …

កាលពី​ចុង​ឆ្នាំ​២០២១ អ្នកលក់​ផលិតផល​តាម​អន​ឡាញ​ដ៏​ស្រស់​ស្អាត អ្នកនាង Tynin បានទម្លាយរឿងពិតរបស់ស្វាមីនាង ដែលលួចមានអ្នកថ្មី ក្រោយពី​រូប​នាង យំ​រៀបរាប់​រឿង​ប្ដី​មាន​ស្រី ពេល​ខ្លួន​កំពុង​កូនខ្ចី​នោះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាក់ស្ដែង​អតីត​ស្វាមី​របស់ Tynin​ប្រើប្រាស់​គណនី​ហ្វេ​ស​ប៊ុ​ក​ឈ្មោះ​«Darat Tiv» កាលពី​ថ្ងៃ​ទី​១៥ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០២២ បាន​បង្ហោះ​រូបថត​បង្ហាញ​ភាព​ផ្អែមល្ហែម​ជាមួយ​គូស្នេហ៍​រៀបរាប់​ថា «​ជិត​មួយ​ឆ្នាំនេះ​អគុណ ដែល​អូន​នៅ​ក្បែរ អូន​ធ្លាប់​ប្រាប់​ថា​ ស្អប់​បង​ដូច​អ្វី​ដែរ​អូន​ធ្លាប់​គិត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តែ​ពេលនេះ​អ្វីៗ គឺ​ពួក​យើង​បាន​ឆ្លង​មកដល់​លើស​ពី​អ្វី​ ដែល​យើង​គិតទុក​។​ អគុណ​ដែល​នៅ​ក្បែរ មើលថែ រំលែក និង​ការ​ស្រលាញ់​មុន​ចាប់ផ្ដើម​បង​បាន​សួរ​អូន​ថា ខ្លាច​នឹង​រឿង​បង​ទេ​? អូន​ក៏បាន​សួ​របង​វិញ​ថា បង​នឹង​កែប្រែ​ទេ​?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយ​ពួក​យើង ​ក៏​លែង​រំលឹក​រឿង​នោះ​ម​ក​រហូត យើង​ក៏បាន​ចាប់ផ្ដើម​ពី​ចំណុច​សូន្យ​មក​ជា​អ្វី វា​ជា​អ្វី​ដែលពួក​យើង​ទាមទារ​គឺ​មិន​ត្រូវការ​អ្វី​ពី​គ្នា​ទាំងអស់ គិត​ចាប់តាំង​ពី​ចាប់ផ្ដើម​មក​ ទើប​ជា​អ្វី​ដែល​យើង​ត្រូវការ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អគុណ​ជាពិសេស​ដែល​បង្រៀន​អោយ​បង​ចេះ​ញាំ​បន្លែ និង​ចេះ​សេព​គ្រឿង​ស្រ.វឹង​បាន​បន្តិច​ហើយ​។​អូន​ទទួល​បាន​ផ្កា​ពី​បង បីបាច់​ហើយ​មែន​ទេ​? បាច់​ទី​បួន Gonna be Special one​។​ ខែ​នេះ​នឹង​ខែក្រោយ​សុំ​កាត់​នំ 2. ខួប​អូន​នឹង​កូនប្រុស​បង​»៕

Leave a Reply

Your email address will not be published.