នៅចាំក្មេងប្រុស ពីរនាក់បងប្អូន ដើរកាត់ភ្លៀង សុំលុយគេទិញទឹកដោះគោ នេះទេ? ពេលនេះ លោកស្រី​ ទ្រី​ ដាណា បានទៅជួបផ្ទាល់ ទើបដឹងថាគ្រួសារពួកគាត់លំបាកយ៉ាងណា..(មានវីដេអូ)

លោកស្រី ទ្រី ដាណា បានប្រកាសនៅក្នុងហ្វេសប៊ុករបស់លោកស្រី តាមរកក្មេងប្រុសម្នាក់ ដើរកាត់ភ្លៀង ពប្អូន សុំលុយគេ ទុកទិញទឹកដោះគោ នោះ។ នៅទីបំផុត លោកស្រី និងស្វាមី បានរកក្មេងប្រុសរូបនេះឃើញហើយ ព្រមទំាងស្កាត់ទៅជួបទៀត។ ក្នុងនោះ ចែដាណា ក៏បានបញ្ជាក់រឿងមួយថែមទៀត ថា ៖ “នៅចាំក្មេងនេះទេ គាត់ពប្អូនដើរសុំលុយគេទិញទឹកដោះគោ កាត់ភ្លៀង មើលហើយខ្លោចចិត្ត សួរឪពុកគាត់ ថាពេលនោះជាប់ទៅធ្វើការ អត់ដឹង ដល់គេយកវីដេអូបង្ហោះតាម faceboon ឱ្យមើល … Read More