មុខមាត់​ ក្រុមជួញដូរ ហើយតដៃជាមួយត្រូវសមត្ថកិច្ច រហូតផ្ទុះអាវុ ធជិត១០ គ្រា.ប់(មានវីដេអូ)

កម្លាំង នគរបាល មន្ទីរប្រ យុទ្ធប្រ ឆាំ ង គ្រឿ .ង ញៀ ន.ក៧. នៃអគ្គស្នងការ​នគរបាលជាតិ បានចុះបង្ក្រាបមុខសញ្ញា ជួញ ដូរ រហូតឈាន ដល់ កា រផ្ទុះ អា វុ ធ ចំនួន ០៧គ្រាប់ ឃាត់ខ្លួនជន សង្ស័យចំនួន២នាក់…