ស៊ី នួន រំភើបចិត្ត មាន​ឱកាស​សម្ដែង​រឿងខ្លី ទទួល​បាន​ថវិកា​ពី​អ្នកស្រី ទ្រី ដាណា យ៉ាងច្រើនចំនួន…(មានវីដេអូ)

កាលពីកន្លងទៅ ពូចក់ ភ្ញាក់ព្រឺតឃើញបុរសម្នាក់ មុខមាត់ស្រដៀង លោក ខណៈពេលកំពុង Live និយាយរឿងបាល់ទាត់ លោកក៏បានលើកយកបុរសម្នាក់

ដែលបានធ្វើត្រាប់ខ្លួន មើលទៅទាក់ភ្នែក និងដូចខ្លាំងណាស់។ ក្រោយពីផ្ទុះរឿងធ្វើត្រាប់តាម ពូចក់ ស្រាប់តែសាមីខ្លួន ក៏ចេញមុខឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់ចំនួន ៨០ម៉ឺនរៀង ដល់ ស៊ីនួន ៕

ហើយ បុរស ដែលអ្នកខ្លះហៅថាជាពីចក់ទី២នោះ មានឱកាសចូលរួមសម្ដែងរឿងខ្លី ដែលជាបំណងរបស់លោកជាយូរមកហើយផងដែរ ដើម្បីបានលុយខ្លះយកទៅផ្គត់ផ្គង់ជីវភាព ដែលកំពុងមានការខ្វះខាត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បន្ថែមលើនេះ អ្នកស្រី ទ្រី ដាណា ថៅកែហាងពេជ្រចិត្តធម៌ ដែលកន្លងមក ធ្លាប់ដេកសើចមើលវីដេអូ បុរសខាងលើធ្វើត្រាប់តាមពូចក់នោះ បានសម្រេចឧបត្ថមថវិកាដល់បុរសរូបកម្សត់រូបនេះចំនួន១ពាន់ដុល្លារផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាការឆ្លើយតប ចំពោះទឹកចិត្តដ៏ប្រពៃណីនេះ លោក ស៊ី នួន បានចេញវីដេអូ នៅលើទីកតុកថ្លែងអំណរគុណ ដល់ថៅកែហាងពេជ្រចិត្តធម៌រូបនេះ ដែលឧបត្ថម្ភថវិកាដល់ខ្លួន១ពាន់ដុល្លារ និងបានធ្វើការជូនពរអ្នកស្រី រួមនឹងក្រុមការងារផងដែរ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *