បុរស៣នាក់ ស្ទាក់ចាប់នារីរូបស្រស់ យកគ្រឿងអលង្ការ​ អស់ពីខ្លួន ឃើញឱកាស ,បូកបានសម្រេចទាំងអស់ រួចលើកខោរត់បាន…(មានវីដេអូ)

បុរស៣នាក់ បានធ្វើកម្មភាពស្ទាក់ចាប់នារីរូបស្រស់ម្នាក់យកទៅ រំ–លោ-ភបូ – ក បានសម្រេច រួចប្ល -ន់-យកសម្ភារៈអស់រលីង។
ករណីនេះកើតឡើង កាលពីម៉ោង ១០និង៤០ នាទី យប់ថ្ងៃទី២៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ស្ថិតនៅ ខាងជើង វត្តជន្លង់ម្លូ សង្កាត់កន្ទោក ខណ្ឌកំបូល រាជធានីភ្នំពេញ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រភពពីសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថា សម្ភារៈរបស់ជនរងគ្រោះដែលបាត់បង់រយមមាន៖ ខ្សែក ចិញ្ចៀន កងដៃ ទូរស័ព្ទ ចំពោះជនសង្ស័យពេលធ្វើសកម្មភាពរួចបានគេចខ្លួន បាត់ស្រមោល៕
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាមវីដេអូ រៀបរាប់របស់នារីរងគ្រោះបានលើកឡើថា ថា ចោរ រហ័សនាមស្លុយស៊ីន វៃយកម៉ូតូទូរសព្ទ័ពីនា“ងហើយ មិនអស់ចិត្ត ចាប់រំលោ ភ រហូបានសម្រេចទាំង៣នាក់ ។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនាវីដេអូដូចខាងក្រោម៖
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *