ទ្រាំអត់បាន Peypey Dy ចេញមុខព្រលះអ្នកទើស ដែលបេក្ខជន ភិទិ លេង ទឹកមុខ ពេលប្រកាសលទ្ធផល(មានវីដេអូ)

កាលពីយប់ម៉ិញនេះ នាថ្ងៃទី ២៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២២ កម្មវិធីប្រឡងចម្រៀង កម្រិតពិភពលោក Cambodian Idol រដូវកាលទី 4 វគ្គ Live Show បានឈានដល់ សប្ដាហ៍ទី 2 ហើយ។ ក្នុងនោះ គឺនៅសល់តែបេក្ខជនតែ ១៤ រូបប៉ុណ្ណោះសុទ្ធតែជើងខ្លាំង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាមួយគ្នានេះផងដែរ ថ្មីៗនេះស្រាប់តែមានមហាជនមួយចំនួនបានផ្ទុះការរិៈគន់ទៅលើបេក្ខភាព ថុល សុភិទិ ជាមួយនឹងការបង្ហាញទឹកមុខបែបមាំហាក់មានកំហឹង ខណៈពេលដែលពិធីករប្រកាសលទ្ធផលសម្រាប់ការផ្ញើរសារគាំទ្របេក្ខជននីមួយៗ។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នេះគ្រាន់់តែជាកាយវិការអចេតនា ខណៈដែលពេលប្រកាសលទ្ធិផលគឺ ភិទិ អាចនិងភ័យ ក៏ដូចជាកំពុងដាក់អារម្មណ៍ខ្លាំងទើបបង្ហាញទឹកមុខបែបនេះ។ ក្នុងនោះផងដែរ ក្រោយពីមានមហាជនមួយចំនួននាំគ្នា រិះគន់ តាំងពីទឹកមុខរបស់បេក្ខជន ភិទិ យ៉ាងដូច្នេះស្រាប់តែ Peypey Dy ចេញមុខដាក់ចំៗ ថាសូម្បីតែទឹកមុខក៏នាំគ្នាទើស ទាំងដែលម្ចាស់សមីខ្លួនមិនដឹងអីសោះ៕
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *