លោកគ្រូពេទ្យសង្ហា ស៊ឹម ច័ន្ទពន្លឺ ជាប់បន្តទៅវគ្គបន្ត ស្រាប់តែ លោក ម៉ៃ សុគន្ធ ដាក់ចំៗ ហើយច្រៀងត្រាប់តាមទៀត…(មានវីដេអូ)

សូមរំលឹកថា កម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោករដូវកាលទី៤ បានឈានដល់វគ្គLive Showសប្ដាហ៍ទី៥ហើយ កាលពីយប់ថ្ងៃទី១៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ ដោយមានបេក្ខជនរហូតទៅដល់៣នាក់ត្រូវធ្លាក់ចេញពីកម្មវិធី ក្នុងចំណោមបេក្ខជន៩រូបនោះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកធ្លាក់ចំនួន៣នាក់ ដោយសារសំឡេងបោះឆ្នោតតិចជាងគេពី​ទស្សនិកជន​នោះ រួមមាន បេក្ខជនជើងខ្លាំង ផាន គីមសុង, ឡាច ណុច និង លី ប៊ីលី។ ការធ្លាក់នេះ បានធ្វើឲ្យ អ្នកគាំទ្ររបស់ពួកគេ កើតទុក្ខមិនសុខចិត្តនោះឡើយ ដោយសារតែពួកគេម្នាក់ៗសុទ្ធតែច្រៀងពីរោះ និងធ្វើបានល្អជាងបេក្ខជនមួយចំនួនផ្សេងទៀតផង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាក់ស្ដែង តារាចម្រៀង ម៉ៃ សុគន្ធ បានបង្ហោះវីដេអូ លោកគ្រូពេទ្យ ស៊ឹម ច័ន្ទពន្លឺបង្ហាញសមត្ថភាពនៅយប់នោះ អមដោយសារបញ្ជាក់ថា «សូមបងប្អូនបោះឆ្នោត មេត្តា បោះឆ្នោត មើលលើ សមត្ថភាព សំឡេង កុំបោះ ទៅ លើ រូប សម្រស់ ណា
ហេតុអីគ្រូពេទ្យត្រូវបានជាប់ ទៅ វគ្គបន្ត ទាំងដែលការ ច្រៀងអន់ខ្លាំងជាង បេក្ខជន3នាក់ដែលបានចាកចេញ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សម្រាប់ខ្ញុំ គ្រូពេទ្យវគ្គនេះ ច្រៀង បទបែបមនោសញ្ចេតនា របៀបខ្មែរគឺ Zero 1 ច្រៀងមិនច្បាស់អក្ខរាវិរុទ្ធ( ច្រៀងសូរ ហ្សូវ បែបអ្នកជិតខាង) 2 ច្រៀង មិនស្មើរគ្រាប់តុងភ្លេង3 ច្រៀងភ្លាត់ៗ 4 ច្រៀងគ្មានមនោសញ្ចេតនា 5 ច្រៀង ដោយគ្មានទំនុកចិត្ត ភ្លេងទៅដោយភ្លេង ច្រៀងទៅដោយច្រៀង មិនចូលគ្នា 6 គ្មានអឺន គ្មានថ្នម ដល់ពេលថ្នម ថ្នមពេក ឡើង ភ្លាវតុង
7 ដង្ហើមខ្លី ច្រៀងអោយតែបានៗ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

…. សូមបងប្អូនមេត្តា បោះឆ្នោត រកអ្នកមានសំលេងពិរោះប្លែកមានតែមួយ មកកាន់ពាន ណា ព្រោះជាពានលំដាប់ ពិភពលោក កុំអោយ ខ្មាស់ប្រទេសជិតខាង យើង»។

ក្រោយពីបង្ហោះបែបនេះហើយ តារាចម្រៀង ម៉ៃ សុគន្ធ បានច្រៀងត្រាប់តាម លោកគ្រូពេទ្យ ស៊ឹម ច័ន្ទពន្លឺ ទៀតផង។ សូមទស្សនាវីដេអូដូចខាងក្រោម៖

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *