ពេជ្រ ថៃ បោះសំដីដាក់ លីម តិចម៉េង ប៉ះគ្នាលើកដំបូង….(មានវីដេអូ)

កាលពីថ្មីៗវីដេអូ ខ្លីៗ នៃសកម្មភាពថត MV លើកដំបូងរបស់ លីម តិចម៉េង កំពុងតែទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំង ដែលបានធ្វើឲ្យ អ្នកនិយមលេងបណ្តាញសង្គម ជាពិសេសហ្វេសប៊ុក បានបន្តចែករំលែកទៅនឹង វីដេអូមួយនេះ។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាក់ស្តែងតាមរយៈឃ្លឹបខ្លីមួយនេះ ដែលបានបង្ហាញ សកម្មភាពថតនៅទីតាំងផ្សារមួយកន្លែង អ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍ទាក់ក្រសែភ្នែក របស់មហាជន បានធ្វើឲ្យមានការលាត់មាត់គ្រប់គ្នានោះ គឺមានវត្តមានរបស់ កំពូលតារាកំប្លែង ២ ពីររូប នាយ កុយ និង នាយ ក្រឹម ព្រមទាំង ម្ចាស់ជ័យលាភី The Voice Kid Cambodia រដូវកាលទី ១ ផងដែលគឺ ពេជ្រ ថៃផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្វី ដែលពិសេសទៀតនោះ ក៏មានវត្តមាន លោកពេជ្រ ថៃ ម្ចាស់ពានកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងThe Voice Kid Cambodia រដូវកាលទី១ទៀតផង ដោយក្នុងការប៉ះគ្នាជាលើកដំបូងនេះ ពិតជាធ្វើឲ្យកក្រើកអស់មួយចំហៀងផ្សារថ្មីទៅហើយ នៅពេលពួកគេទៅថតនៅទីនោះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅក្នុងការប៉ះគ្នាលើកដំបូងនេះ ពេជ្រ ថៃ បានបង្ហោះវីដេអូជាមួយកំលោះតូច លីម តិចម៉េង ហើយទម្លាយថា «កាលខ្ញុំប្រឡងគាត់ហ្វេនខ្ញុំ ឥឡូវគាត់ប្រឡងវិញខ្ញុំហ្វេនគាត់វិញ ឥឡូវបានធ្វើការរួមគ្នាជាមួយបង លីម តិចម៉េង-Lim Tichmeng»។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាមរយៈនេះ អ្នកគាំទ្រពួកគេ លើកឡើងថា «កំពូលមនុស្សប៉ះគ្នាហើយ, កូរប៉ះកូរអ្នកមើលចេញវ៉ល់, សំខាន់ធ្មេញដូចគ្នា, កំពូលមនុស្សបានជួបគ្នាហើយ, អាយដលតូចទាំង២ប៉ះគ្នាកូរដល់ហើយ, សើចស្រស់ដូចគ្នា»៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *