នាយកៃដរ ប្រកាសចែកផ្លូវគ្នា ក្រោយជួយដោះបំណុល នាងខ្ញុងមិនចេះអស់ ក្រោយពីធ្លាក់ខ្លួនទាំង២នាក់….(មានវិដេអូ)

ថ្មីៗនេះមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងដោយមុននេះបន្តិចស្វាមីតារាកំប្លែង នាងខ្ញុង បាន ប្រកាស​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ផ្តាច់ ទំនាក់ទំនងប្តីប្រពន្ធ ខណៈតារាកំប្លែង នាងខ្ញុង បានឡាយវីដេអូយំយែកពីមូលហេតុខ្លះៗនៃទំ-នាស់។ ក្នុងនោះតារាកំប្លែង ខ្ញុង បានអះអាងថាមិនមែនជាការសម្តែងទេ ។

យ៉ាងណាគេនៅមិនទាន់.ដឹងច្បាស់ពីដើមចមធំណា.មួយដែលនាំអោយនាង ខ្ញុង និងនាយ កៃដរ បញ្ចេញសញ្ញានៃការ.ជួបភាពរកាំរកូស.នៅក្នុងរង្វង់គ្រួសារ.រហូតហ៊ានប្រ.កាសពីការបែ.ក.បា.ក់គ្នា.ជាសាធារណះបែបនេះឡើយ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាការកត់.សម្គាល់ស្វាមីនាង ខ្ញុង គឺលោក កៃដរ បានបញ្ចេញសារប្លែកនៅលើគណនេយ្យហ្វេសប៊ុក.ជាបន្តបន្ទាប់ថា បង្កើតគ្រួសារមួយបើចែក.មិនដា.ច់ រវាង.បងប្អូនទេ គឺមិនអស់.ទំ.នា.ស់ឡើយ ។ដូចម្តេចដែល.ហៅថារួម.សុខរួម.ទុក្ខជាមួយប្តីប្រពន្ធ ? មិនមែន.ជាមួយបងប្អូនទេ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកបញ្ជាក់ថា អ្វីដែលខំធ្វើគ ថ្លង់ និងអធ្យាស្រ័យគឹតថាអាណឹត លះបង់កាយចិត្តព្រោះស្រលាញ់ ព្រោះចង់កែរប្រែ.តែពេលនេះខ្ញុំអស់.សមត្ថភាពហើយខំ.សន្សំពេ.លវេលាដើម្បីរៀបប្រ.ព័ន្ធរស់.នៅក្នុងគ្រួសារ.អោយត្រឹមត្រូវ តែគួរស្តាយ វាសនាបា.នកំណត់ថាគ្រួសារមួយនេះ.មិនអាចរៀបចំកើតទេ.ព្រោះខ្ញុំអស់.សមត្ថភាពហើយ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកថា ភ្លើ.ង.កំពុងនឹង.ឆេះ មានពួកអា.ផេះចា..ក់សាំ.ងអោយ.ឆេះថែម។ដើម្បីជោគជ័យ.របស់ខ្លួនសុខចិត្តបំ.ផ្លាញគេ
ឈប់.រកគ្រូធ្វើអំពើបំបែ.ក.ខ្ញុំទៀតទៅ នាំអស់លុយ ព្រោះពេលនេះខ្ញុំបែ.កគ្នាហើយ ។ សូមរីករាយនូវអ្វីដែលអ្នកប្រាថ្នាចុះ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែកសម្រាប់អ្នកនាង ខ្ញុង វិញក៏បាន.បញ្ចេញសារ.បង្ហោះលើគណនេយ្យហ្វេសប៊ុក.របស់ខ្លួនដែរថា.បរា.ជ័.យ.​បាត់.ប.ង់.​បែ.កបា.ក់.ប្រា.ត់ប្រា.ស់ វាមិនមែនទើបតែកើតឡើងលើកទីមួយឡើយសំ.រាប់ខ្ញុំឈឺចា.ប់ក៏ច្រើនដង ការប្រមាថមើលងាយ.ក៏ស្គាល់អស់.ហើយដែល។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នាងបញ្ជាក់ថា ចាត់ទុក្ខថាយើងជំ.ពាក់.កម្មគេពីជាតិមុន រស់ជាតិនេះសំរាប់តែ.សងកម្មម្ចាស់កម្មពៀអើយ.នៅមានទៀតទេ ខ្ញុំសុំសងពួក.អ្នកឲ្យអស់.នៅជាតិនេះ សូមជាតិក្រោយកុំ.ឲ្យខ្ញុំរង.ទុក្ខចឹងទៀត។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទោះជាយ៉ាងណាតាមរយៈសារឆ្លើយឆ្លង.ខាងលើនេះ គេនៅមិនទាន់ច្បាស់ទេ.ថា អ្នកនាង ខ្ញុង និងស្វាមី ពិតជា.ជួបរឿងប្រះឆានៅក្នុងគ្រួសារ.ពិតមែន ឬគ្រាន់ជាការស.ម្តែង ខណះពេលមិត្តភក្តិ និងប្រិយ.មិត្តគាំទ្របានស្នើឲ្យអ្នកទាំងពីរ.មានការអ.ត់ធ្មត់ ត្បិតពួកគេមិនចង់.ឃើញអ្នកទាំងពីរបែ.កបា.ក់.គ្នាឡើយ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាងណាជុំវិញបញ្ហានេះអ្នកនាង ខ្ញុង បានបញ្ជាក់តាមរយៈសារចុង.ក្រោយបង្ហោះលើ.ហ្វេសប៊ុកខ្លួនថា ខ្ញុំពិបាកចិត្តពេក.ក៏ចេះ តែផុសសូមបងប្អូនកុំខឹ.ង.ណា.យល់ចិត្តខ្ញុំផង៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *