វង្សណយ ទម្លា យ​វីដេអូ មុន​ពេល​ដាក់​២​ជង្គង់​លើ​អ្នក​ជិះ​ម៉ូតូ​ធំ ដោយសារតែ…(មានវីដេអូ)

ផ្អើលពេញបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុក ប្រដាល់ វង្ស ណយ និងអ្នកជិះម៉ូតូធំម្នា ក់ ប៉ះពា.ល់គ្នាបន្តិចបន្តួចលើដងផ្លូវ កើតមានរឿង ប្រតា.យ.ប្រត.ប់.គ្នា ធ្វើឲ្យបងប្អូនធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវនាំ គ្នា ចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំង ។

យ៉ាងណាមិញ មើលតាមវីដេអូខ្លីនោះ មហាជនចាប់អារម្មណ៍ខាងម៉ូតូធំចាប់ផ្តើមវា.យទៅកីឡាករ វង្ស ណយ មុន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ុន្តែមហាជនក៏មិនហ៊ានវិនិច្ឆ័យថា មានរឿងអ្វីបានកើតឡើងមុនពេលចាប់ផ្តើមថតនោះឡើយ ដូច្នេះអ្នកតាមដានបណ្តាញសង្គមរងចាំការបកស្រាយពីកីឡាកររូបនេះគ្រប់ៗគ្នា ។

តួយ៉ាង មិនស្ងប់ស្ងាត់ឡើយ កីឡាករ វង្ស ណយ បានចេញបកស្រាយ ភ្ជាប់ជាមួយរូបភាពកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពក្នុងរថយន្ត

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដែលថតជាប់សកម្មភាពតាំងពីជួបម៉ូតូធំ ដោយបញ្ហាចាប់ផ្តើម ព្រោះតែការយល់ច្រលំសម្លេងស៊ីផ្លេរបស់រូបលោក ក៏ធ្វើឲ្យបុរសជិះម៉ូតូគិតថា

រថយន្តលោក វង្ស ណយ ស៊ីផ្លេដាក់ខ្លួនទាំងកំពុងជិះត្រូវសោះ ក៏ហាក់ច ង់ ប ង្ករឿ ង អាងមា ឌធំវា.យ លោកមុន ប៉ុន្តែស៊ យ អី ប៉ះ ចំ កីឡាករ វង្ស ណយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មិនត្រឹម តែវា.យលោក វង្ស ណយ ខុសទេ ថែមទាំងប៉ុន្មានដៃរបស់លោក វង្ស ណយ បន្ថែមទៀត៕

បើចង់ដឹងឲ្យកាន់តែច្បាស់ថែមទៀតនោះ តោះទៅមើលរូបភាពខាងក្រោម ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *