ស្រីស្អាតយកព័ត៌មានចាស់តាំងពីឆ្នាំ២០១៨ ខ្លួនបេីកបរល្មេីសភ្លេីងសញ្ញាចរាចរណ៍ យកមកផុសខុសពីការពិត និងនិយាយមើលងាយសមត្ថកិច្ច ត្រូវបានកោះហៅមកសួរនាំ……(មានវីដេអូ)

ចុចអានបន្ត