លោកសង្ឃ ដែលថតបង្ហោះឱបស្រីទុកជាការរាប់អាននោះ មិនត្រូវបានបានផ្សឹកនោះទេ ដោយត្រូវបរាមុខរយៈពេល០៣ខែ ការអោបស្រីក្នុងបន្ទប់ព្រោះតែ….(មានវីដេអូ)

តាមគណនេយ្យហ្វេសបុក បញ្ញា ឧត្ដម មន្នី បានឲ្យដឹងថា នារសៀលថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ៦កើត ខែទុតិយាសាឍ ឆ្នាំជូត ព.ស.២៥៦៥ត្រូវនឹងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ លោក គ្រូ អនុគណ ស្រុកត្រាំកក់ ខេត្តតាកែវ ព្រមទាំង មន្ទីរធម្មការ និងសាសនា បានមកដោះ ស្រាយ រឿងលោក ហេង ភាព​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
ដែលគង់នៅវត្តពោធិវ័ន ពាក់ព័ន្ធ ជាមួយនឹងស្រី ខុសច្បាប់ពីវិន័យសង្ឃ ក្រោយពីការកាត់ក្ដីអស់រយៈពេល០១ ម៉ោង លោកគ្រូ អនុគណ សម្រេចឱ្យលោក ហេង ភាព ទៅសម្ដែងបរាមុខរយៈពេល ០៣ ខែ ហើយត្រូវឲ្យលោកហេង ភាព និមន្តមកគង់នៅវត្តពោធិវ័នវិញ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
បញ្ហាខាងលើនេះក៏មានមតិមហាជនជាច្រើនដែលមិនពេញចិត្តផងដែរ ទាក់ទងនឹងលោកហេង ភាព ដែលមិនត្រូវបានចាប់ផ្សឹក សូមអញ្ជើញបងប្អូនមើលរូបភាពជាក់ស្ដែង ហើយនិង មានពុទ្ធដិកាពីលោកហេង ភាព ផ្ទាល់(មានវីដេអូ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *