ខ្ញុង ចេញមុខបកស្រាយក្រោយពីថានាង ប្រកាសថាឈប់ពីសិល្បៈ កុំយល់ច្រលំ នាងគ្រាន់តែឈប់ពីCTN…(មានវីដេអូ)

ថ្មីៗនេះ អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំង បន្ទាប់​ពី​ស្ងា​ត់ៗតារាកំប្លែង CTN ដែលសម្បូរវោរហាស័ព្ទ និងទេព​កោសល្យ​សម្តែង​ដៃគូនាយ ​ពាក់​​​មី ប្រ​កាស​​លា​ឈប់​ពីវិថី​សិល្បៈ​ទាំង​ទឹក​ភ្នែក និង​អាថ៌កំបាំង បើទោះ​បីជាខំ​សាប​ព្រោះ​ ​និងដើរ​លើ​វិ​ស័យ​មួយ​នេះ​អស់រយៈ​ពេល​ជាច្រើន​ឆ្នាំហើយក្ដី ។

តារាកំប្លែង នាង ខ្ញុង បានឡាយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

វិដេអូរួចប្រកាសក្តែងៗថាខ្លួននឹងលាឈប់ពីសិល្បៈ ដោយសារតែហត់នឿយនឹងវិស័យមួយនឹងពាក្យ និយាយរួមគឺថាឆ្អែតតែម្តង។ ជាក់ស្តែងនេះបើយោងតាមប្រភពនៃ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការសំភាសន៏ ខ្ញុងក៏បានចេញមុខបកស្រាយបញ្ចក់បន្ថែមបែបនេះថា៖ «មានការយល់ច្រឡំថានាងខ្ញុំឈប់ពីសិល្បៈនេះជាកំហុសរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំសរសេរCaptionខាង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លើដាក់ថា(បើខ្ញុំឈប់ពីសិល្បៈតើបងប្អូននៅគាំទ្រនិងស្រឡាញ់ខ្ញុំអត់?)វាជាកំហុសរបស់ខ្ញុំខ្ញុំសូមទោសផងដែរ»។ ខ្ញុងបន្តថា«តាមពិតទៅខ្ញុំមិនមែនលាឈប់ពី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សិល្បៈទេតែខ្ញុំបំណងគឺលាឈប់ពីCTN,ចឹងខ្ញុំសូមនិយាយពីមូលហេតុ»។ ដើម្បីជ្រាបលម្អិតថារឿងហេតុបែបណានោះ សូមទស្សនាវិដេអូសំភាសន៏ខាងក្រោមនេះ៖

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *