ស្រីស្អាត ជាច្រើនរូបទៅចា ក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ ….(មានរូបភាព)

នៅលើពិភពលោកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ជំងឺកូវី ដ១៩ឆ្លងយ៉ាងរហ័សគួរអោយព្រួយបារម្ភខ្លាំង។ ដោយឡែកងាកមកប្រទេសយើងវិញ ក៏កំពុងតែមានការ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ព្រួយបារម្ភផងដែរ ជាពិសេសនោះគឺថាព្រឹត្តិការណ៏ឆ្លងសហគមន៍២០ កុម្ភៈនោះ។ ក្នុងនោះផងដែរងាកមកការចា ក់វ៉ាក់សាំ ង ក៏ផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៏ពីរូបសម្រស់របស់នារីជាច្រើនរូប ពេញ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បណ្តាញសង្គម៕

យើងទាំងអស់គ្នាត្រូវអនុវត្តនូវវិធានការ ៣ការពារ ៣កុំ ដើម្បីចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងទប់ស្កាត់នឹងជំងឺកូវីដ-១៩ ដើម្បីបន្តការចូលរួមចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ ពលរដ្ឋល្អត្រូវអនុវត្តនូវវិធានការ

៣ការពារ ៣កុំ គឺ៖ – ៣ ការពារ គឺ៖
(១) ពាក់ម៉ាស់
(២) លាងដៃជាប្រចាំ និង

(៣) រក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាព។

– ៣ កុំ គឺ៖
(១) កុំទៅកន្លែងមនុស្សកុះករ
(២) កុំទៅកន្លែងបិទជិត គ្មានខ្យល់ចេញចូល និង
(៣) កុំប៉ះពាល់ស្និទ្ធស្នាលគ្នា។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *