បងប្អូនជួយស៊ែរអោយគាត់បានឃើញផង!បុរសជាកម្មករម្នាក់ និយាយទាំងអួលដើមករ ពេលត្រូវប៉ូលីសសួរនាំ ដោយសារលើ្មសបម្រាមគោចរ តែទីបំផុត ប៉ូលីសឲ្យត្រឡប់ទៅវិញ ពេលនេះមានអ្នកជួយឧបត្ថម្ភចំនួន (Clip Video)

ចុចអានបន្ត